Zanim zostaniesz kierowcą...

Co? Gdzie? Jak?

W związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami informujemy, że od dnia 19 stycznia 2013 roku w Ośrodkach Szkolenia Kierowców uległy zmianie zasady zapisów na kurs prawa jazdy kat B. Osoba, która zamierza przystąpić do kursu na prawo jazdy kat B powinna wykonać niżej opisane czynności:
  • Należy posiadać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport a w przypadku osoby niepełnoletniej dowód osobisty wydawany na pięć lat (legitymacja szkolna nie jest honorowana) 
  • Należy wykonać badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem przez lekarza uprawnionego do badań kierowców oraz otrzymać dokument orzeczenia lekarskiego (koszt 200 zł)
  • Należy posiadać kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
  • Należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Łodzi
     ul. Smugowa 26a i 30/32, 91-433 Łódź
     tel.: +48 (42) 638-44- 44, +48 (42) 638-50- 23 (sekretariat)
     fax: +48 (42) 638-50- 22
     e-mail: pjr@uml.lodz.pl, komunikacja@uml.lodz.pl
     Godziny pracy:
     Poniedziałek, Środa , Czwartek, Piątek od 8.00 do 16.00
     Wtorek od 9.00 do 17.00
  • Należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, dostępny w Wydziale Komunikacji
  • Należy uzyskać indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców
  • Z odebranym profilem zgłosić się najlepiej do Ośrodka Szkolenia Kierowców ZEBRA na kurs prawa jazdy 

Właściwy wybór auto szkoły może zagwarantować Wam sukces!
Kreator stron internetowych - przetestuj